Bespaar tot wel 30%  

Woningontruiming naar woonzorgcentrum

Als je in de levensfase bent aangekomen dat zelfstandig wonen er niet meer in zit volgt er een verhuizing naar een woonzorgcentrum. Een ingrijpende stap omdat je jouw zelfstandige leven achter je laat. Bij deze fase hoort ook dat je kleiner gaat wonen. Wanneer je jouw bestaande woning achterlaat is een ontruiming in veel gevallen onmisbaar. We keken naar zaken waar je op let bij een woningontruiming. Daarnaast vroegen we naar prijzen en we hebben de voor- en nadelen van een woningontruiming naar een woonzorgcentrum op een rij gezet.

 

De kosten van een ontruiming

We informeerden bij een aantal ontruimingsbedrijven naar de tarieven. Men stuurde ons de onderstaande prijsopgaven toe.

Welk onderdeel van de ontruiming Wat krijg je voor die prijs Hoe komt de prijs tot stand Wat is het tarief
Een ontruimer Prijs afhankelijk van de functie Per uur Tussen 30 en 48 euro
Een vrachtwagen Een bakwagen inclusief meewerkend chauffeur Per halve dag Tussen 233 en 380 euro
Een container of aanhanger Voor het grofvuil wordt een container of aanhanger geplaatst Per dag Tussen 230 en 499 euro

 

Voordat je een ontruimingsbedrijf inschakelt

bij een verhuizing naar een zorgwoning komt vaak een hoop meubilair vrij. Het kan gaan om meubilair wat nog mee kan maar in veel gevallen blijft het over. In dat geval is het goed dat de kinderen en vrienden van degene die verhuist kijken welke spullen zij uit de oude woning nog willen hebben. In een aantal gevallen is dit al vastgelegd op papier. Het gaat dan om een soort erfdeel bij leven. Deze zaken worden uit de woning verwijderd voordat het ontruimingsbedrijf langskomt om de offerte op te maken.

 

Een verkoopbaar deel van de inboedel

bij een verhuizing naar een zorgwoning zal vaak blijken dat er nog een bepaald deel van de inboedel verkoopbaar is. Dit deel van de inboedel zal in dat geval worden verkocht aan een opkoper. De opbrengst van deze verkoop komt naar jou toe waardoor je een korting op de rekening van het ontruimingsbedrijf krijgt. De opkoper komt vaak mee met de vertegenwoordiger van het ontruimingsbedrijf bij de voorinspectie.

 

De voorinspectie inclusief offerte

Een ontruimingsbedrijf stuurt altijd een vertegenwoordiger langs voor men een prijsopgave maakt. De vertegenwoordiger kijkt samen met jou welke zaken er geruimd gaan worden. Daarnaast kijkt de vertegenwoordiger in welke staat de woning achtergelaten moet gaan worden. Bij een dergelijke voorinspectie wordt de offerte opgemaakt. Er wordt gekeken naar de hoeveelheid mankracht die moet worden ingezet en naar de opbrengst van de inboedel. Vervolgens krijg je een bindende prijsopgave. Na acceptatie hiervan wordt er een afspraak voor de ontruiming gemaakt.

 

De diverse ontruimers

Een ontruimingsbedrijf heeft meerdere categoriën ontruimers in dienst. Allereerst is er de meewerkend voorman. Deze medewerker heeft de regie bij de ontruiming. De meewerkend voorman stuurt de andere ontruimers aan. Daarna komt de chauffeur. Deze is verantwoordelijk voor het beladen van de vrachtwagen en het rijden ervan. De demontage medewerker is verantwoordelijk voor het demonteren van de meubels en de sloop medewerker is verantwoordelijk voor het afvoeren van het grofvuil naar de container.

 

Waar let je op bij een verhuizing naar een woonzorgcentrum

in veel gevallen is degene die gaat verhuizen naar het woonzorgcentrum niet persoonlijk in staat om zelf bij de ontruiming aanwezig te zijn. In dat geval is het goed dat er een familielid als tussenpersoon bij de ontruiming is die de contacten onderhoudt met degene die gaat verhuizen. Op die manier kunnen vragen vanuit het ontruimingsbedrijf worden beantwoord. Daarnaast is het op die manier mogelijk om de oude woning in de gewenste staat achter te laten.

 

De voordelen van een woningontruiming bij een verhuizing naar een woonzorgcentrum

Het belangrijkste voordeel van een woningontruiming bij een dergelijke verhuizing is dat er geen emotionele belasting is voor degene die verhuist en de naaste familie. Daarnaast is het een groot voordeel dat men zich kan richten op het inrichten van de nieuwe kamer in plaats van het ontruimen van het oude huis. Het zorgt voor een situatie die behoorlijk wat rust creëert. Wanneer degene die verhuist in een minder hygiënische situatie woonde is een bijkomend voordeel dat de woning in een hygiënische staat wordt opgeleverd.

 

De nadelen van een woningontruiming bij een verhuizing naar een woonzorgcentrum

Persoonlijke eigendommen van degene die verhuist worden in een container gegooid of verkocht en dat kan voor emotionele reacties zorgen. Het is dan ook goed dat men eerst goed bekijkt wat er weggegooid of verkocht kan worden voor het ontruimingsbedrijf wordt ingeschakeld.

 

Eerst prijzen vergelijken voor je iemand inschakelt

Voordat je een ontruimingsbedrijf inschakelt is het van het grootste belang dat je eerst tarieven vergelijkt. Dat doe je met onderstaande button. Op die manier zie je welk ontruimingsbedrijf voor jou het voordeligste is. Vergeet echter niet om voordat de ontruiming plaatsvindt ook een bindende offerte te laten opstellen.